Bitcoin (BTC) là gì? Giá Bitcoin

Bitcoin (BTC) là đồng tiền điện tử phát minh vào ngày 1/3/2009 từ Nakamoto Satoshi - được phát triển từ mã nguồn mở, và là đồng tiền mã hóa đầu tiên, đặt nền móng cho thị trường tiền ảo ngày này. 21.000.000 là tổng số đồng BTC đã được tạo ra. hiện tại, số lượng đào Bitcoin đang rơi vào khoảng 17 triệu đồng coin.
Giá bitcoin (BTC) hôm nay (1/12/2022): 1 BTC = ₫422,304,461.86.
Giao thức BTC sử dụng là Peer to Peer – mạng ngang hàng, cho mọi giao dịch. Công nghệ Blockchain thực hiện các giao dịch cung cấp một cuốn sổ cái chứa toàn bộ các giao dịch đã thực hiện trên mạng lưới. Nhìn chung, đồng Bitcoin không có hình dạng cụ thể, mặc dù về mặt hình thức, BTC Coin cũng giống hầu hết các đồng tiền tệ truyền thống khác. Sự khác biệt nằm ở tính phi tập trung, bảo mật và không thể làm giả,... Cách đầu tư bitcoin là đào bitcoin, hold coin hoặc trade coin.