BscScan là gì? Cách đọc BscScan

BscScan - trình khám phá blockchain trên BSC - binance smart chain. Bscscan cung cấp các công cụ phân tích và nền tảng giao dịch, ta có thể sử dụng BscScan để tìm kiếm các: địa chỉ ví, token, phí gas, và các giao dịch,....
Mặt khác, Binance Smart Chian là một mạng lưới phổ biến trên thế giới tiền điện tử, bao gồm nhiều sàn giao dịch phổ biến như binance, uniswap hay pancakeswap, cùng các đồng tiền điện tử tiềm năng, như BTC, CAKE coin hay BNB,... và được nhiều người sử dụng. Nên nếu muốn tăng tỷ lệ thành công trên mạng lưới BSC, bạn không thể không sử dụng BscScan. Tuy nhiên, bạn cần phải biết cách đọc BscScan và cách xem BscScan.

Hướng dẫn sử dụng công cụ khám phá blockchain Binance Smart Chain - BscScan: https://hethongtienao.com/bscscan/