Chi phí cơ hội là gì?

Chi phí cơ hội là phần thu nhập đã mất khi không chọn một lựa chọn đầu tư tốt hơn. Khái niệm chi phí cơ hội được dùng nhiều trong lý thuyết lựa chọn, và được vận dụng rộng rãi trong các hoạt động kinh tế. Để hiểu rõ hơn, thì gồm có chi phí cơ hội vốn định nghĩa chi phí mang lại lợi nhuận có thể nhận nếu chọn phương án tối ưu nhất thay vì lựa chọn hiện tại. Cùng với đó là chi phí cơ hội hàng hóa định nghĩa nguồn vốn của một loại hàng hóa cần được "huy sinh." Bên cạnh đó, một khái niệm liên quan, và trái ngược với chi phí cơ hộichi phí chìm. Nhưng khác với chi phí cơ hội - chi phí tiên liệu trước để mô tả về những phương án đầu tư, hoạt động và luôn luôn được cân nhắc trong các quyết định để tìm kiếm một phương án đầu tư hiệu quả nhất, thì chi phí chìm lại là chi phí đã chi trả và không thể thu hồi lại được trong hiện tại lẫn tương lai, và không được cân nhắc trong những quyết định đầu tư. Xem cách tính chi phí cơ hội trong kinh doanh tại: https://hethongtienao.com/chi-phi-co-hoi/