Có nên đầu tư đồng Celo Coin?

Celo Coin là đồng tiền điện tử thuộc dự án Mobile Blockchain. Giúp người dùng dễ dàng tiếp cận tài sản kỹ thuật số của thị trường phi tập trung trên thiết bị mobile. Key Public của Celo coin chính là số điện thoại. Hệ sinh thái Celo bao gồm: Valora - dùng số điện thoại làm ví lưu trữ, Wallet Celo - ví tiền điện tử trên máy tính, Celo Terminal - công cụ phát triển dApp.
Thách thức mà Celo Coin chính là khả năng mở rộng và đối tượng người dùng. Vì hiện tại không ít ứng dụng thanh toán bằng điện thoại. Do đó có vô số đối thủ cạnh tranh với Celo. Mặt khác, đồng tiền điện tử thật sự không phổ biến trên một số quốc gia, và một số quốc gia không hợp pháp các đồng tiền ảo này. Dẫn đến việc thanh toán bằng đồng Celo Coin sẽ rất khó khăn.