Đaily Manulife và cách login Manulife com vn

Manulife là công ty bảo hiểm Canada thành lập năm 1887. Đến năm 1999, Manulife chính thức hoạt động tại Việt Nam, và kể từ đó, Manulife Việt Nam luôn nằm trong danh sách những công ty bảo hiểm nhân thọ hàng đầu. Đặc biệt, Manulife Việt Nam tự hào là công ty bảo hiểm đầu tiên có vốn từ nước ngoài. Và hiện đang có đại lý Manulife toàn quốc.
Đaily Manulife là đơn vị, có thể là một cá nhân hoặc một tổ chức, được ủy quyền từ công ty Manulife Việt Nam. Sự ủy quyền theo quy định điều 84 Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000. Cùng các quy định pháp luật khác có liên quan.

Xem tất cả đaily manulife toàn quốc và cách đăng nhập - login Manulife com vn tại: https://hethongtienao.com/daily-manulife/