Hướng dẫn sử dụng FireAnt

FireAnt là ứng dụng đầu tư và theo dõi, phân tích chứng khoán cổ phiếu miễn phí. FireAnt cung các tính năng: cảnh báo sớm, cập nhật giá theo thời gian thực, cá nhân hóa, tin tức thị trường và mạng xã hội. Hiện tại bạn có thể sử dụng ứng dụng FireAnt trên trang web hoặc qua ứng dụng điện thoại.
Ưu điểm của ứng dụng FireAnt là không mất phí sử dụng, thông tin luôn được cập nhật thường xuyên, tích hợp hàng trăm công cụ phân tích và chỉ báo. Ngoài ra, FireAnt đa nền tảng, cho phép người dùng tự do tạo danh mục, và tính năng kết nối mạng xã hội. Tuy nhiên, FireAnt cũng có nhiều hạn chế, như có quá nhiều thông tin được hiển thị, làm người dùng phân tâm.