Ngoại hối forex là gì?

Ngoại hối - forex (FX - Foreign Exchange) là thị trường tài chính lớn trên thế giới. Giao dịch ngoại hối là quá trình mua/bán (trao đổi) với các cặp tiền tệ, theo nguyên tắc thỏa thuận giá. Và các giao dịch đều được thực hiện thông qua thị trường phi tập trung OTC.

Giống như một biểu tượng mã cổ phiếu được giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán. Các loại tiền tệ được giao dịch trên thị trường Forex cũng được gán một mã gồm 3 chữ cái để dễ dàng xác định.
Hầu hết mục đích của các giao dịch ngoại hối không phải là để trao đổi tiền tệ. Cũng giống như cách bạn đổi tiền khi ra nước ngoài. Nó là một dự báo về chênh lệch giá trong tương lai, tương tự như cổ phiếu hoặc trái phiếu.

Ba thị trường giao dịch forex là, thị trường: giao ngay, kỳ hạn và tương lai.

Mặt khác, có rất nhiều thuật ngữ cơ bản, và cả chuyên sâu, mà bạn cần nên biết trước khi bắt đầu thực chiến trên các sàn giao dịch. Cùng với đó là khá nhiều rủi ro bạn nên lưu ý.

Xem chi tiết forex là gì tại: https://hethongtienao.com/ngoai-hoi-forex/