Trái phiếu là gì?

Trái phiếu là một loại chứng khoán, có thể hiểu như đây là một khoản vay cho một tổ chức như các doanh nghiệp, chính phủ thậm chí là một dự án nào đó cần nguồn vốn tài trợ. Về bản chất trái phiếu là khoản cho vay từ một nhà đầu tư cho một người đi vay như một công ty hoặc chính phủ. Xem chi tiết trái phiếu là gì tại: https://hethongtienao.com/trai-phieu/
Cách thức hoạt động của trái phiếu đơn giản, người sở hữu sẽ nhận một khoản tiền thường xuyên. Đem lại một nguồn thu nhập bị động đều đặn. Và có rất nhiều dạng trái phiếu khác nhau. Nhiều cố vấn tài chính cho biết về đầu tư vào loại hình này. Khi được sử dụng một cách chiến lược cùng với cổ phiếu và các tài sản khác, có thể là một bổ sung tuyệt vời cho danh mục đầu tư của bạn.