Trái phiếu ngân hàng là gì?


Trái phiếu ngân hàng về hình thức như chứng từ ghi nợ theo định kỳ ngân hàng sẽ trả nợ cho người nắm giữ. Mua trái phiếu ngân hàng đồng nghĩa đầu tư cho ngân hàng với một khoản vay nhất định. Ngân hàng không hướng đến một nhóm đối tượng nào nên mọi người đều có thể mua trái phiếu ngân hàng. Quan trọng nhất là tìm hiểu và đầu tư vào trái phiếu ngân hàng sinh được lợi nhuận cao nhất. Xét về tính an toàn, trái phiếu và gửi tiết kiệm đều như nhau. Còn xét đến tỷ lệ lãi suất, đầu tư trái phiếu ngân hàng có lãi suất cao hơn. Để mua trái phiếu ngân hàng cần thỏa một số điều kiện nhất định. Và mặc dù đầu tư trái phiếu có rất nhiều lợi ích nhưng vẫn còn có nhiều rủi ro tiềm ẩn cần tránh. Xem điều kiện mua trái phiếu ngân hàng và có những rủi ro gì cũng như biết được trái phiếu ngân hàng nào cao nhất tại: https://hethongtienao.com/trai-phieu-ngan-hang-la-gi/